Acord de confidențialitate

JOBswype colectează date cu caracter personal de la utilizator, atunci când utilizatorul navighează pe site-ul JOBswype.at sau dacă utilizatorul își oferă datele în mod voluntar, ca parte a înregistrării.

Date înregistrate și utilizarea de date

JOBswype permite înregistrarea pe site. Într-o zonă protejată, care este securizată prin numele de utilizator și o parolă, sunt stocate datele despre utilizatori, cum ar fi email-ul și numele de utilizator. Din această zonă securizată pot fi gestionate și serviciile de locuri de muncă prin email și lista de marcaje.

Datele sunt stocate atât timp cât utilizatorul este înregistrat.

Ștergerea contului de utilizator este posibilă în orice moment.
JOBswype utilizează soft-uri externe pentru efectuarea de statistici, pentru gestionarea și administrarea tehnică și afișarea de publicitate pe site. Utilizatorul acceptă utilizarea de cookie-uri și urmărirea de IP. Software-ul JOBswype și analizatorul de trafic al site-ului utilizează cookie-uri și IP Tracker și înregistrează datele în scopuri statistice. Utilizatorul poate, în orice moment, să dezactiveze utilizarea de cookie-uri prin intermediul browser-ului. Dezactivarea cookie-urilor poate, totuși, să aducă restricții la funcționarea site-ului. Site-ul folosește "Google Adsense", care utilizează la rândul lui cookie-uri, pentru a difuza publicitate "targetată".
Prin utilizarea serviciilor oferite de Facebook, cum ar fi Facebook Connect și Platforma Facebook, JOBswype potate obține informații personale de identificare despre utilizator. JOBswype va folosi aceste informații, astfel încât serviciile JOBswype să fie și mai orientate către utilizator. JOBswype respectă acordul de confidențialitate a datelor de la Facebook.
Dacă doriți informații detaliate cu privire la tehnicile utilizate, vă rugăm să ne contactați cu o cerere în acest sens.

Securitate

Pentru stocarea de date se pun în aplicare prevederile legale obișnuite.
JOBswype ia măsurile tehnice și organizatorice cerute din punct de vedere juridic, pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal, și pentru a preveni alterarea, pierderea, prelucrarea sau accesarea neautorizată, în măsura în care nivelul tehnic, natura datelor stocate și riscurile la care acestea sunt expuse, o permit.

Drepturile utilizatorilor

Puteți contacta JOBswype în orice moment la adresa de contact oferită de noi, pentru a cere informații cu privire la datele Dumneavoastră, stocate pe JOBswype sau, în cazul care doriți ca datele care sunt stocate să vă fie transmise sau șterse.

Modificări ale politicii de confidențialitate

JOBswype își rezervă dreptul de a modifica această politică de confidențialitate în orice moment, prin publicarea unei noi politici de confidențialitate pe site. Utilizatorii care folosesc serviciul de JOBswype după lansarea noilor norme de protecție a datelor, sunt de acord cu noua politica de confidențialitate.

Informații legale

Politica de confidențialitate se supune legislației din România.

JOBswype ia protecția datelor cu caracter personal foarte în serios și aderă strict la regulile impuse de normele de protecție a datelor în vigoare. Datele privind persoane sunt colectate de pe acest site doar în scopuri tehnice. În nici un caz, aceste informații nu vor fi vândute sau transferate din alte motive către terți.

Următoarea explicație vă oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care putem garanta această protecție și felul datelor care sunt colectate și în ce scop se face colectarea.

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal

JOBswype colectează și stochează automat în serverul propriu fișierele de înregistrare, informațiile pe care browser-ul Dumneavoastră le trimite la noi. Aceste date nu sunt atribuite pentru JOBswype unei persoane specifice și sunt utilizate numai în scopuri statistice. În plus, datele cu caracter personal sunt salvate doar în cazul dezvăluirii voluntare, de exemplu, în contextul unei înregistrări, unei notificări pe e-mail sau unor servicii similare.

Modificarea datelor Dumneavoastră

Ne străduim să salvăm informațiile Dumneavoastră personale corect. Puteți, totuși, în orice moment, în secțiunea de profil al serviciilor noastre, dacă este cazul, să faceți orice schimbare (actualizare, corectare și/sau completare) sau ștergere. În cazul în care la un anumit serviciu nu este posibilă, în secțiunea de profil, schimbarea datelor, ne puteți contacta prin intermediul adresei de e-mail din secțiunea Despre noi.

Nici o răspundere pentru site-urile partenerilor

Pe site-ul nostru facem referire la diferite site-uri ale partenerilor, care oferă la rândul lor un site și anumite servicii, dar și la site-uri corporate, unde sunt disponibile locuri de muncă. Aceste site-uri externe au propriile lor declarații de confidențialitate. Pentru acele prevederi care nu sunt în legătură cu prevederile noastre, nu ne asumăm nici o responsabilitate. Vă rugăm să vă informați pe acele site-uri, despre practicile lor de confidențialitate.

Modificarea regulilor de confidențialitate

Ne rezervam dreptul de a modifica aceste Termene și reguli de confidențialitate în orice moment, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. La utilizarea serviciilor noastre online se aplică întotdeauna declarația de confidențialitate valabilă la momentul vizitei Dumneavoastră.

Utilizarea de Cookies

Paginile de Internet folosesc așa-numitele cookie-uri în mai multe locuri. Ele sunt folosite pentru a face oferta noastră mai ușor de utilizat, mai eficientă și mai sigură. Cookie-urile sunt fișiere text mici, care sunt stocate pe computer și salvate de către browser-ul Dumneavoastră. Cele mai multe dintre cookie-urile pe care noi le folosim sunt așa-numitele "session cookies". Ele sunt șterse automat după vizita Dumneavoastră. Cookie-urile de pe calculatorul Dumneavoastră nu produc niciun rău și nu conțin viruși.

Dreptul la informare

Aveți întotdeauna dreptul de a primi informații cu privire la datele personale, originea lor, destinația și scopul de stocare. Pentru orice întrebări aveți pe această temă, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adresei de e-mail din secțiunea Despre noi.

Condiții de utilizare

Termeni și condiții generale de utilizare a ofertei JOBswype. Versiunea din 1 ianuarie 2014

 1. Cuprins și domenii de aplicare
  1. Site-ul JOBswype.at este un produs al companiei Webintegration IT Service GmbH (prin urmare `JOBswype`), cu sediul la adresa Stutterheimstraße 16-18, A-1150 Viena.
  2. JOBswype oferă serviciile sale pe JOBswype.ro numai pe baza versiunii curente a acestor Termeni și condiții generale de utilizare; acestea se aplică tuturor serviciilor și produselor pe care JOBswype le oferă clientului ca parte a utilizării JOBswype.ro, precum și pentru toate afacerile viitoare, chiar și atunci când nu se face nicio trimitere concretă spre acestea. Termenii și condițiile se aplică, de asemenea, la folosirea neremunerată a serviciilor de pe pagina JOBswype.ro. Termenii și condițiile clientului nu sunt implicit o parte a conținutului contractului, în cazul în care clientul le ia în considerare în propriile documente de afaceri și cerințe iar servicul de Jobweb nu contrazice în mod explicit valabilitatea lor.
  3. Toate aceste acorduri contractuale ce vizează informări și explicații sunt valabile numai atunci când sunt facute în scris sau prin e-mail, iar de la această cerință formală se pot aduce modificări numai în scris.
  4. Ca urmare, persoanele fizice și companiile sunt considerate clienți.
 2. Servicii prestate
  1. Site-ul JOBswype.ro este un servicu exclusiv online de găsire de locuri de muncă, pentru oferte de muncă publicate pe Internet. Utilizarea conținutului serviciului se face liber, accesibil și gratuit. Utilizarea acelor produse identificate ca fiind purtătoare de obligații financiare se face numai după o plată autorizată.
  2. Domeniile de activitate în care operează JOWswype se orientează în exclusivitate după descrierea serviciilor de pe site-ul JOBswype.ro.
  3. JOBswype va efectua serviciile în baza listei de prețuri curente, publicată on-line, precum și în baza tarifelor stabilite în urma încheierii unui contract de colaborare. Contractul dintre serviciul web de locuri de muncă și un clientul presupune o comandă on-line completată sau o altă comandă exprimată în scris..
  4. Serviciile oferite de JOBswype.ro sunt, de regulă, disponibile 24 de ore pe zi. JOBswype nu își asumă răspunderea pentru disponibilitatea, operabilitatea echipamentelor tehnice, domeniul de aplicare sau conținutul serviciilor. JOBswype va anunțat din timp clienții despre întreruperi sau limitări semnificative, în măsura în care acestea, sunt necesare pentru întreținere, servicii de întreținere a activităților operaționale, pentru îmbunătățirea unei rețele sau a unui serviciu sau pentru a evita interferențele. JOBswype nu garantează în special disponibilitatea canalelor și instalațiilor terțelor părți.
 3. Durata contractului, Rezilierea unui contract
  1. Dacă nu s-a convenit altfel, toate contractele vor fi încheiate pe durata de utilizare care stă la baza produsului selectat. În cazul în care prestarea de servicii oferită de JOBswype în cadrul serviciului JOBswype.ro urmează să fie furnizată în condițiile începerii perioadei de anulare, în conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor, dreptul de reziliere nu poate fi acordat.
  2. JOBswype are dreptul de a suspenda furnizarea de servicii către un client de îndată și fără preaviz în cazul în care
   • clientul efectuează, în legătură cu accesarea serviciilor JOBswype, activități ilegale sau distribuie informații false sau dă aceste informații unei terțe părți spre a fi răspândite.
   • clientul încalcă obligațiile contractuale esențiale
   • clientul încalcă în mod repetat, standardele generale acceptate de utilizare a rețelei, în special atunci când există o suspiciune dovedită că activitățile acestuia de conectare la rețea pun în pericol securitatea sau funcționarea calculatoarelor JOBswype sau a altor calculatoare.
  3. JOBswype are dreptul de a rezilia contractul cu efect imediat, dacă
   • Circumstanțele, în conformitate cu alineatul (2) din acest punct III. există
   • împotriva activelor unui client s-au deschis procedurile de declarare a insolvabilității sau dacă, din lipsa de active insuficiente, este refuzată o cerere pentru începerea procedurilor de insolvență
   • clientul anulează o plată deja aprobată, indiferent dacă o justificare este prezentată sau nu.
  4. JOBswype își va oferi din nou serviciile în caz de întrerupere conform conținutului alineatului (2) din acest punct III., de îndată ce motivele de reziliere sunt clarificate, iar clientul a înlocuit costurile blocării și repornirii serviciilor. Întreruperea furnizării de servicii prevăzute la alineatul (2) nu va elibera clientul de la obligația de a face plata pentru serviciile convenite în contract.
  5. În caz de reziliere a unui contract, serviciile deja prestate de JOBswype, complet sau parțial, efectuate în conformitate cu contractul încheiat, trebuie să fie cuantificate și plătite corespunzator.
 4. Condițiile de plată
  1. Facturarea se efectuează în conformitate cu contract care va fi încheiat, potrivit condițiilor menționate la punctul II. (2). Plata se face prin factură.
  2. Tarifele furnizate se bazează pe declararea tarifelor curente prevăzute în contract. În cazul modificărilor aduse acestor prevederi de bază, tarifele pentru contractele deja încheiate nu se vor schimba.
 5. Acordarea de licență și drepturi de autor
  1. JOBswype acordă clientului un drept non-exclusiv, non-transferabil, care nu poate fi sub-licențiat, de a utiliza serviciile contractuale. Orice altă utilizare este interzisă sau se află sub rezerva acordului explicit din partea JOBswype. Toate drepturile asupra informațiilor deja furnizate rămân rezervate pentru JOBswype și partenerilor săi.
  2. Clientul își poate exercita dreptul de a utiliza serviciile oferite numai pentru scopuri proprii, interne aflate în concordanță cu scopul contractului.
  3. Clientului îi este interzis să reproducă datele contractuale, chiar și porțiuni ale acestora, în orice formă ar veni aceste reproduceri, excepții făcându-se doar dacă legile dreptului de autor indică altfel de prevederi.
  4. Dezvoltarea sau fabricarea de date similare, folosind datele contractuale ca model, este de asemenea interzisă.
  5. Toate obligațiile asumate de client în momentul actual al contractul rămân valabile chiar după rezilierea relației contractuale. Clientul are la rândul său, în cazul înlocuirii altor daune, obligația de a avea în vedere toate activitățile desfășurate în legătură cu contractul, care au vizat angajații firmei proprii sau alte persoane implicate și de a le explica acestora obligațiile contractului semnat cu JobSwype.ro.
 6. Garanții și despăgubiri
  1. Clientul și-a format, înainte de semnarea contractului, o imagine clară și detaliată despre funcțiile serviciului oferit de JOBswype și confirmă, recunoașterea domeniul de aplicare în detaliu. Pe baza acestor cunoștințe, clientul a optat pentru serviciile de JOBswype, urmând ca apoi să le folosească pentru propria sa utilizare, în sectorul privat sau corporativ. Pentru întrebări și rețineri clientul s-a lăsat sfătuit, înainte de semnarea contractului, de către angajații JOBswype sau de către terțe părți calificate. Specificațiile clientului trebuie să fie formulate în scris.
  2. JOBswype va efectua serviciile oferite în contracte, luând în considerare setările generale ale tehnicii de care dispune. Chiar și cu administrarea atentă a software-ului, nu este posibilă excluderea totală a oricărei erori de software, în toate condițiile.
  3. JOBswype își rezervă dreptul, în cadrul servicului pe care îl prestează pe site-ul JOBswype.ro, să modifice, completeze, șteargă sau adapteze publicarea temporară sau permanentă, a unor părți ale site-ului sau întreaga ofertă fără a face un anunț în prealabil, în acest sens.
  4. JOBswype nu își asumă responsabilitatea, prin recurgerea la serviciile oferite în cadrul JOBswype.ro, să realizeze efectiv un anumit număr de accesări ale reclamelor sau ale ofertelor de job-uri. JOBswype nu poate oferi nicio garanție cu privire la actualitatea datelor sau a informațiilor primite de la terți.
  5. JOBswype nu poate să garanteze, din cauza naturii internetului, în contextul ofertei de servicii de pe site-ul JOBswype.ro, că va publica toate datele disponibile, pentru un spațiu geografic larg, cu oferte de job-uri.
  6. Nu ne asumăm responsabilitatea
   • pentru ca datele să fie transmise complet, afișate în mod corespunzător și transportate în timpul dorit
   • ca serviciile să fie accesibile fără întrerupere, iar conexiunea să fie întotdeauna disponibilă pentru accesare
   • pentru conținutul sau acuratețea datelor, care să fie livrate clientului de către o terță parte
   • pentru conținutul și adminstrarea de informații și date de la terți, în special în legătură cu site-uri web
  7. Răspunderea directorilor, angajaților și agenților JOBswype pentru neglijență ușoară este exclusă.
  8. În plus, orice răspundere este exclusă pentru următoarele pierderi: pierderea de bunăvoință și a relațiilor de afaceri, întreruperi de producție și pierderi de profit, întârzierea recuperării unor daune, daune de proprietate, daune indirecte. Daunele indirecte si daunele care rezultă din cererile de la terțe părți. Pentru consumatori, în sensul Legii privind protecția consumatorilor, prezentul alineat nu se aplică în caz de neglijență gravă sau de încălcare intenționată a condițiilor de utilizare de către directorii, angajații și agenții JOBswype.
 7. Politica de confidențialitate
  1. JOBswype are dreptul să folosească date de intermediere, care sunt necesare pentru stabilirea de conexiuni și efectuarea de calcule pentru facurarea serviciilor prestate. Această aprobare este în conformitate cu legea telecomunicației și este necesară în scopuri de facturare.
  2. JOBswype are dreptul în conformitate cu legea telecomunicației, de a stoca date de bază despre clienți cum ar fi titlul, prenume, nume, data nașterii, companie, adresa, industrie, adresa de e-mail, numărul de telefon și de fax, ocupație, data efectuării unei cereri, metode de plată, chitanțe de plată și facturi pentru prelucrarea asistată automatizată a acestora. Aceste date de bază sunt șterse la finalul contractului, dacă nu este nevoie de stocarea suplimentară pentru a se conforma unor obligații legale sau pentru executarea creanțelor față de client. JOBswype garantează că un transfer de date de bază nu are loc, fără excepție, la o terță parte.
 8. Obligațiile Clientului
  1. Clientul garantează corectitudinea, acuratețea și legalitatea conținutului datelor furnizate, precum și că acestea sunt fără obligații legale față de terțe părți. În cazul în care clientul încalcă legea sau se abate de la drepturile de confidențialitate, el/ea este obligat/ă să scutească JOBswype de orice prejudiciu care rezultă din această situație și să despăgubească toate costurile legale ce pot apărea. În cazul în care, clientul ia la cunoștință orice operațiuni ilegale, el este obligat să le comunice către JOBswype.
  2. Clientul se angajează să păstreze toate datele de acces secrete și să solicite imediat o schimbare, dacă bănuiesc că persoane neautorizate au dobândit acces la aceste date. Pentru prejudiciile cauzate de neatenția clientului privind menținerea secretă a datelor sau de divulgarea de date către terțe părți, clientul este singurul răspunzător. Orice utilizare de acces fiind suspectată ca neautorizată, efectuată de către terți, trebuie să fie raportată imediat către JOBswype.
  3. Pentru introducerea de publicitate și alte materiale promoționale i se va cere clientului să ofere livrarea datelor și informațiilor solicitate, iar această operațiune să se desfășoare într-o manieră adecvată, ținând seama de un timp suficient de prelucrare.
  4. Părțile contractuale au obligația de a trata informațiile obținute prin relația de afaceri confidențiale.
 9. Dispoziții generale
  1. Din partea clientului, o parte terță poate adera la contract numai cu acordul scris al JOBswype. Clientul poate aproba accesul unei terțe părți numai după ce a obținut acordul prealabil de la JOBswype, în scris, pentru utilizarea în comun a serviciilor sau pentru transferul unui drept de utilizare.
  2. JOBswype are dreptul de a angaja alte companii pentru furnizarea de servicii stabilite în cadrul acestui contract.
  3. Contractul rămâne valabil în ceea ce privește celelalte părți atunci când are loc declararea nulității juridice a unor dispoziții și condiții individuale. Acest lucru nu se aplică în cazul în care, pentru acest contract, patriciparea a reprezenta o dificultate excesivă pentru una dintre părți. Pentru cazul în care o prevedere a Termenilor si Condițiilor este sau devine nevalidă, aceasta va fi interpretată în funcție de valoarea ei.
  4. Clientul poate negocia împotriva cererilor de JOBswype cerințe proprii, doar în cazul în care acestea au fost stabilite de către o instanță de judecată sau recunoscute de către JOBswype. Acest paragraf nu se aplică consumatorilor, în conformitate cu Legea privind protecția consumatorului.
  5. Locul de jurisdicție este Viena, excepție făcând acțiunile formulate împotriva unui consumator în conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor, care își are domiciliul sau reședința în altă parte a țării.
  6. Este luată în considerare numai legislația austriacă.